logo
Demo2 first
Plinska turbina
Demo2 second
Generator
Demo2 third
Parni kotao
Demo2 fourth
Turbina i Generator
Demo2 fourth
Karta Solarne Energije
Demo2 fourth
Parni kotao
Demo2 fourth
Vodena turbina
Demo2 fourth
Shema Hidroelektrane

Kontakt

Društvo Energetičara Sisak
Sisak, Keltska ulica br;12
MB: 3315061
OIB: 75839648175
tel; 044-530-057
fax; 044-742-930
Predsjednik;Velimir Martinjak
mob; 098-376-851
Obrazovanje & Predavanje;
D.Martić; 099-211-6985
Pošalji e-mail;
POSTANI ČLAN Društva Energetičara Sisak

NOVI DOKUMENTI(prijave, potvrde, izvješće mentora)

Polaganje 1.stručnog ispita

Popravak stručnog ispita

Privremena potvrda

Privremena potvrda o položenom ispitu Prilog - P-5

NAPOMENA:
"Kod ispunjavanja dokumenata na mjestu gdje u dokumentu treba odabrati zanimanje ili grad (polje u kojem piše "choose an item") potrebno je pritisnuti na desnu strelicu koja će se pokazati u izborniku te odabrati traženi pojam."


TEST - T1
POSLOVNIK - o radu Ispitne komisije
Informacije o kandidatima SPIS -S1
Statut udruge

Rješenje o upisu statutaPrikaz veće karte

VAŽNO: Plaćanje stručnog ispita kao i naknade Savezu energetičara Hrvatske - vrši se za kandidate koji žele polagati stručni ispit - ISKLJUČIVO nakon primljenog Poziva na ispit.


1.Sisački energetski danU Sisku je 19. listopada 2017. godine u prostorijama hotela Panonija održana manifestacija pod nazivom 1. Sisački energetski dan. Ideja ove manifestacije bila je informirati i potaknuti građane, tvrtke i druge lokalne subjekte (kao i sve zainteresirane) na promišljanje o potrebi smanjenja štetnih klimatskih promjena, zaštiti okoliša te racionalnom korištenju energije i prirodnih resursa.

dalje

U tijeku su pripreme za 2. Sisački energetski dan


DIT-a i DES zajedno u organizaciji stručnih predavanja

PrezentacijaDruštvo inžinjera i tehničara uz suorganizaciju Društva energetičara Sisak i grada Siska organiziralo je sljedeća predavanja;
- IZGRADNJA KOOGENERACIJE NA BIOMASU BE-TO SISAK U VLASNIŠTVU HEP-a
- IZGRADNJA NOVOG MAGISTRALNOG VRELOVODA OD BE-TO SISAK DO GLAVNIH TOPLINSKIH STANICA U NOVOM DIJELU GRADA SISKA
- PLANOVI ŠIRENJA DJELATNOSTI HEP-TOPLINARSTVA NA STARI DIO SISKA

Predavanje je pripremio i kroz tematiku vrlo detaljno vodio direktor HEP-Toplinarstva d.o.o. Pogon Sisak Damir Surko dipl.ing.str. U skoro dvosatnom predavnju u prepunim prostorijama društva inžinjera i tehničara, odgovarao je na brojna pitanja, na temelju konkretnih primjera iz bogatog radnog iskustva. Na kraju predavanja predsjednik DIT-a Sisak Mario Heineman, zahvalio se svima na velikom odazivu i najavio nova predavanja u suradnji sa Društvom energetičara Sisak.

OBAVIJEST - Zakonske obaveze

Obraćamo Vam se ispred Društva energetičara Sisak, te Vas želimo obavijestiti o zakonskim obvezama vezano za provođenje energetskog zakonodavstva.

Upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima dozvoljeno je samo stručnim radnicima koji su teorijski i praktično osposobljeni za određeno zanimanje i koji imaju važeće Uvjerenje o osposobljenosti temeljem položenog stručnog ispita pred Ispitnom komisijom Ministarstva gospodarstva Republike Hrvatske!

dalje

Informacija o novim nižim iznosima naknade za polaganje Stručnih ispita za energetska zvanja Izvođaču – Savezu energetičara Hrvatske.

Upravni odbor Saveza energetičara Hrvatske na 17. sijednici UO SEH-e donio je sljedeće odluke:

Smanjuje se naknada Izvođaču za polaganje Prvog i Periodičkog stručnog ispita s dosadašnje cijene 300.00 kn (bez PDV-a) na cijenu od 260,00 kn (bez PDV-a). Nova cijena za polaganje Prvog i Periodičkog stručnog ispita iznosi 260,00 kn + PDV=325,00 kn.

Smanjuje se naknada Izvođaču za polaganje popravka Prvog i Periodičkog stručnog ispita s dosadašnje cijene od 200.00 kn (bez PDV-a) na cijenu od 160,00 kn (bez PDV-a). Nova cijena za polaganje popravka Prvog i Periodičkog stručnog ispita iznosi 160,00 kn + PDV=200,00 kn.

Nove naknade za polaganje stručnih ispita za energetska zvanja Izvođaču (SEH) za polaganje stručnih ispita za energetska zvanja stupaju na snagu od 1. travnja 2015. godine.

CIJENA ISPITA I PODACI ZA UPLATU

Naknada za polagane stručnih ispita za energetska zvanja uplačuje se na dvije uplatnice. Prva uplata (prva uplatnica) se plaća u Državni proračun RH na ime naknade Državnoj ispitnoj komisiji komisiji, a druga uplata (druga uplatnica) se plaća Savezu energetičara Hrvatske imenovanom Izvođaču na ime naknade obavljanja administrativnih, organizacijskih i drugih poslova vezane za rad ispitne komisije. Napominjemo da će svi podatci o uplatama biti naznačeni i u Pozivu na ispit koji tajnice Područnih ispitnih komisija šalju kandidatima na ispit sedam do deset dana prije zakazanog termina ispita.
 

IZNOSI ZA UPLATU:

Prvi stručni ispit:

I – uplatnica iznos: 600.00 kn,
II – uplatnica iznos: 325,00 kn

Povremeni-periodični stručni ispit:

I – uplatnica iznos: 350,00 kn,
II – uplatnica iznos:325,00 kn
Popravak prvog stručnog ispita:

I – uplatnica iznos: 350,00 kn,
II – uplatnica iznos: 200,00 kn

Popravak povremenog-periodičnog stručnog ispita:

I – uplatnica iznos: 350,00 kn,
II – uplatnica iznos: 200,00 kn

Informacija o novim nižim iznosima naknade za polaganje Stručnih ispita za energetska zanimanja kao i o novom broju IBAN-a Državnog proračuna

Obavještavamo Vas da se očekuje donošenje novog Rješenja Ministarstva gospodarstva u svezi novih nižih cijene koštanja polaganja stručnih ispita za energetska zanimanja i to:
  • Naknade za polaganje prvog stručnog ispita, naknade za polaganje periodičkog stručnog ispita, naknade popravka prvog stručnog ispita i naknade popravka periodičkog stručnog ispita. Sve se navedene naknada ubuduće trebaju uplatiti u Državni proračun prije početka polaganje stručnog ispita.
  • Dodijeljen je novi IBAN Državnoga proračuna kao i sukladno tome novi poziv na broj. Stoga Vas obavještavamo da do daljnjega nije moguća uplata u Državni proračun radi polaganja stručnih ispita za energetska zanimanja.
Uplate naknade za stručne ispite u Državni proračun biti će moguća tek nakon donošenja novog rješenja Ministarstva gospodarstva. NOVO: Naglašavamo da nije više moguće doći na ispit sa uplatnicom na dan ispita. Potrebno je da se uplate u elektroničkom obliku ili osobno dostave tajniku/ci područne ispitne komisije barem jedan dan prije održavanja ispita (zbog provjere svih podataka na uplatnici).

Novi pravilnik o poslovima upravljanja i rukovanja Energetskim postrojenjima i uređajima

¨Ministarstvo gospodarstva objavilo je u Narodnim novinama br. 88/2014 23.07.2014. novi PRAVILNIK O POSLOVIMA UPRAVLJANJA I RUKOVANJA ENERGETSKIM POSTROJENJIMA I UREĐAJIMA koji stupa na snagu 01.09.2014.
Sukladno;
Pravilniku o stručnom osposobljavanju i provjeri znanja za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima (NN 70/2010. od 09.06.2010.), Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o stručnom osposobljavanju i provjeri znanja za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima (NN 50/2011. od 03.05.2011.) i Zakonu o energiji (NN 120/2012. od 25.10.2012.)
Društvo energetičara Sisak organizira prikupljanje prijava..........

dalje

Sa predavanja

Savez energetičara Hrvatske

   Društvo enegretičara Sisak je od 1953. godine članica SAVEZA ENERGETIČARA HRVATSKE zajedno s drugim udrugama energetičara koje djeluju u pojedinim regijama ili županijama Hrvatske.

Povijest udruge

  Društvo energetičara Sisak, kao članica Saveza energetičara Hrvatske - Zagreb, organizirano je započelo svoje djelovanje 01.03.1953. godine pod tadašnjim nazivom "Podružnica strojara, strojovođa i ložača" sa sjedištem u Sisku. Podružnica kasnije mijenja naziv u "Društvo energetičara sisačko-banijske regije" (DESBR). Tadašnji DESBR imao je osnovane slijedeće sekcije:

  • Sekcija za stručno obrazovanje
  • Sekcija za tehničko-tehnološku djelatnost
  • Sekcija za zaštitu čovjekove okoline

  Društvo energetičara sisačko-banijske regije Sisak, 12.12.1979. godine kupuje Kupoprodajnim Ugovorom, kuću u Keltska br.12 Sisak sa pripadajućim zemljištem.
Na izbornoj Skupštini dana 27.03.1993. godine, Društvo energetičara Sisak je postalo pravni slijednik (DESBR-a) sa sjedištem u Sisku, 5.svibnja 1945. br.12.


Dana 21.12.2006. godine društvo je dobilo riješenje Z-6419/06 kojim se dopušta uknjižba prava vlasništva Društva energetičara Sisak, Keltska br.12.

Povremeni stručni ispiti

Temeljem Pravilnika o stručnom osposobljavanju i provjeri znanja za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima („Narodne novine“, broj 70/2010 i 50/2011) (u daljnjem tekstu Pravilnik) za radnike koji su PRIJE položili ispite za rukovanjem energetskih postrojenja obvezatna je ponovna provjera znanja. Budući da je Pravilnik stupio na snagu 17. 06.2010 godine prema članku 52 Pravilnika rokovi za ponovnu provjeru znanja su slijedeći:
dalje

Prevođenje starih zanimanja

Temeljem članka 54.Pravilnika rok za polaganje stručnih ispita za sva NOVA zanimanja iz Pravilnika je 17.6.2013.
Također temeljem članka 52.a sva STARA zanimanja prevesti će se u NOVA zanimanja iz Pravilnika kako slijedi:
Temeljem članka 52.a
– radniku s položenim Stručnim ispitom strojara parnih ili plinskih turbina, strojara hidroturbina i strojara motora s unutarnjim izgaranjem, a koji je obavljao poslove i radne zadatke rukovanja i upravljanje energetskim postrojenjem za proizvodnju električne energije, priznaje se stručna osposobljenost i Stručni ispit za.........
 
dalje
|  naslovna  |  tijela udruge  |  obrazovanje  |  aktualno  |  regulativa  |  Rakun d.o.o.  |